Main content

Alert message

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563

โดยมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเข้าเฝ้าฯ และร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 53 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน