Main content

Alert message

วันที่ 4 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดกิจกรรม "ยิ่งให้(บุญ) ยิ่งได้(บุญ) ครั้งที่ 2/2563 โดยรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไป ในราคาถูก

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและประชาชนที่มาซื้อสินค้าภายในงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ