Main content

Alert message

11 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ รับมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นทางด้านสาธารณสุข จากนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1)

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล ประชาชน และผู้ที่มีความจำเป็น เพื่อช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ