Main content

Alert message

วันที่ 12 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบรรจุ"เจลล้างมือ" ใส่ขวด และคงยังผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองแพทย์ รร.ช่างฝีมือทหาร มาทำการผสมเจลล้างมือ และควบคุมการบรรจุ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย