Main content

Alert message

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหน้ากากผ้าให้กับ องค์การทหารผ่านศึก จำนวน 200 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากร และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากผ้า ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ