Main content

Alert message

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเจลล้างมือจำนวน 10 ถัง พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ