Main content

Alert message

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ ให้กับสำนักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ