Main content

Alert message

วันที่ 20 มีนาคม 2563

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะแม่บ้านฯ นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ขวด และหน้ากากผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น แจกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ออกอากาศทาง ททบ.5