Main content

Alert message

วันที่ 25 มีนาคม 2563

 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 99% สำหรับทำสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 320 ลิตร จากพล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น  ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ