Main content

Alert message

ป้องกันโควิด​19​

พล.ต.ภาณุพงศ์​  สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร​.สปท.เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยนำหน้ากากผ้าจำนวน 200 ผืนมอบให้ผู้สื่อข่าวสายทหาร​โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย