Main content

Alert message

วันที่ 27 มีนาคม 2563

 สมาคมแม่บ้านบก.ทท. ได้ประสานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จ.ยะลา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการนำอาหารแห้ง อาหารแช่แข็งฮาลาล ขนม น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา

ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโรงพยาบาลและอาหารสำหรับบุคลากรที่ต้องกักตัวเอง (Self-quarantine)
 
         รพ. บันนังสตา ขณะนี้จังหวัดยะลาได้สั่งปิดแล้ว คงเหลือให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากบุคลากร รวม 21 รายถูกกักตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19