Main content

Alert message

วันที่ 31 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และ Face Shield ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ