Main content

Alert message

วันที่ 1 เมษายน 2563
 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบผ้าฝ้ายมัสลิน จำนวน 10,000 หลา จากบริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด เพื่อนำไปผลิตหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายให้กับกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ