Main content

Alert message

วันที่ 8 เมษายน 2563
คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด ขนาดมาตรฐานจำนวน 6 ชุด หน้ากากผ้าจำนวน 1,080 ชิ้น

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอส.พี.เมทัลพารท์ จำกัด,บริษัท โอ.อี.ไอ.กรุ๊ป.จำกัด และบริษัท ซายน์ซัพพลายเออร์ จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ