Main content

Alert message

วันที่ 8 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด และแอลกอฮอร์ 70%  ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ  และยังคงทยอยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์