Main content

Alert message

วันที่ 10 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "แม่บ้านทัพไทยจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ