Main content

Alert message

วันที่ 15 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย  รับมอบ
- หน้ากาก KN95 400 ชิ้น
- หน้ากาก Surgical mask 2,000 ชิ้น
- หน้ากาก อนามัย 200 ชิ้น
- แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 99.5% จำนวน 400 ลิตร
- น้ำดื่ม50 แพ๊ค และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน All Coco 1 ลัง
จากบริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ