Main content

Alert message

วันที่ 20 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ถวายปัจจัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดผ้ามัสลินสำหรับวัดไว้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี