Main content

Alert message

วันที่ 20 เม.ย.63
 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ครู-ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลชุมแพ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PVC ,ชุด PPE ,หน้ากาก KN95 ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลภูผาม่าน โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ

เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งร่วมกันทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น