Main content

Alert message

วันที่ 23 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบผู้แทน ถวายปัจจัย หน้ากากผ้า หน้ากากFace Shield แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ผ้าฝ้ายมัสลินสำหรับวัดไว้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในช่วงวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี