Main content

Alert message

วันที่23 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับคณะแม่บ้านสมาคมฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เช่น กล่องอะคริลิคใส สำหรับแพทย์และพยาบาลใช้ในการตรวจผู้ป่วย จำนวน 10 กล่อง และหน้ากากFace Shield ทำจากพลาสติกPCชนิดหนา ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

รวมทั้งหน่วยแพทย์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเสริมอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนผู้รับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ