Main content

Alert message

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสอนทำเข็มกลัดดอกไม้จากผ้าไหม ให้กับคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม หรืองานอดิเรกได้ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากคุณปัจฐมาห์ คำหวาน มาเป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไหม ตลอดกิจกรรม