Main content

Alert message

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คุณวิภูษณา จุลวุฒิ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง