Main content

Alert message

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมี พลเอกเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพล ของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ