Main content

Alert message

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบเงินบำรุงการศึกษา ทีวี และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณ และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม บริการคำปรึกษาด้านยา รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมทั้งยังได้มอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณ เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป