Main content

Alert message

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

      คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสครบปีที่ ๓๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจัดงานเลี้ยงรับรอง ภายใต้แนวความคิด "เทิดทูนสถาบัน ทำงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาครอบครัวกำลังพล" และต้อนรับอดีตนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมอวยพร โดยมีอุปนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับ ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ