Main content

Alert message

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะอุปนายกฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย  เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ