Main content

Alert message

วันที่ ๕ ธัวาคม ๒๕๖๓ 

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย คุณชมพูนุช ไผ่เกาะ เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ แจกสแน็กบ็อกซ์  จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง
ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ และร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง