Main content

Alert message

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 คณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และคณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล