Main content

Alert message

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2 บุญใหญ่ ณ อาคาร 100 พระชันษา วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อนำไปสร้าง หุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ ณ วัดรัตนวนาราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด และสร้างเสมายอดมงกุฎหุ้มทองคำ จำนวน 8 องค์ ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์