Main content

Alert message

วันที่ 3 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ เข้าพบแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
และเยี่ยมชมโครงการประชารัฐ ตลาดธงน้ำเงิน ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงให้แก่ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย และเลือกชมพร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าภายในร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ