Main content

Alert message

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ