Main content

Alert message

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยงานเอกชน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องรับรองติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี