Main content

Alert message

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย