Main content

Alert message

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน นำไปมอบให้กับ วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างการสื่อสารแจ้งวัฒนะ ซอย7 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)