Main content

Alert message

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย