Main content

Alert message

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)