Main content

Alert message

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการประดับเครื่องหมายความสามารถฯ และมอบประกาศนียบัตร ร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ