Main content

Alert message

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด แอลกอฮอล์เจล และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี