Main content

Alert message

8 ก.ค.64 เวลา 0930​
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. และ คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ.พร้อม คณะผู้บังคับบัญชามอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน​419ทุน​ สังกัด ศรภ. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.