Main content

Alert message

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 0930 น. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ. ศรภ. และคุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ศรภ. พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน ศรภ. ได้เดินทางไปมอบของบริโภคประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร จากสมาคมแม่บ้าน บก. ทท. และผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จากโครงการ AFSC Farm 2 Family กุ้งขาวแวนนาไม ผักสลัด และน้ำมันพืช สู่โรงครัวพระราชทาน โดยมี รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุณาให้เกียรติต้อนรับ ณ อาคาร 611 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด