Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 1000 นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ชุด แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมี พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย