Main content

Alert message

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งผู้สนับสนุนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพ ประกอบอาหาร และมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่บ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงตั้งใจที่จะบรรเทาความทุกข์และส่งมอบความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย