Main content

Alert message

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาตู้ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย มอบตู้ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้แทนวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร มอบแว่นสายตายาวตู้ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้แทนชุมชนวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป