Main content

Alert message

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ ให้การต้อนรับ คณะภริยาผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าและเลือกซื้อสินค้า ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย