Main content

Alert message

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบให้ คุณธิดาจิต ต่ายทอง อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ร่วมกับอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสครบปีที่ 34 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ หลังเสร็จสิ้นพิธี ท่านอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี น.อ. หญิง ศิริพร แก้วมหา ผู้จัดการร้านค้าฯ ให้การต้อนรับ