Main content

Alert message

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองทัพอากาศ ครบรอบปีที่ 37 และพบปะประสานสัมพันธ์กับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ