Main content

Alert message

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ยาสามัญประจำบ้านข้าวสาร ขนมเวเฟอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารเสริม ผ้าห่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า รวมทั้งเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี