Main content

Alert message

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ถุงเท้านักเรียน ข้าวสาร แครกเกอร์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา น้ำมันพืช หมวกไหมพรม ให้กับ พ.อ. กฤศ ศิริพงษ์ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา