Main content

Alert message

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ 17 รามอินทรา รวมถึงเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ ชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ ร้านค้าสวัสดิการ 17 รามอินทราซอยลาดปลาเค้า 68 บางเขน กรุงเทพฯ